Ajankohtaista

Savonkadun ympäristön viitesuunnitelmat olivat nähtävillä kesäkuussa 2022 ja niistä kerättiin palautetta kaupungille Kerro kantasi -sivustolla. Tämä oli ensimmäinen virallinen tilaisuus vaikuttaa Helsingin kaupungin kaavaprosessiin. Kaupunkilaisten kannanotot ovat näkyvillä osana kaupunkiympäristölautakunnalle esiteltävää aineistoa. Kaupungin tekemä kaavaehdotus viedään lautakuntakäsittelyyn 19.9.2023, jonka jälkeen se tulee nähtäville. Syksy 2022 ja kevät 2023 tehtiin kaavaehdotukseen liittyviä selvityksiä ja viitesuunnitelma tehtiin Helsingin kaupungin ohjauksessa huomioiden kehitysvarausehdot ja saatu palaute.

Lue lisää Savonkadun kehittämisestä!