28.10.2021 | Eero Puurunen

Savonkadun aluetta kehitetään ympäristösertifioinnin ohjaamana

Savonkadun aluekehitykselle ollaan hakemassa BREEAM Communities -sertifikaattia, joka kertoo hankkeen kokonaisvaltaisesta kestävyydestä. Monille rakennusalaa seuraaville ovat tulleet tutuiksi rakennuskohtaiset sertifikaatit, kuten BREEAM, LEED ja RTS. Savonkadulla sertifioinnin näkökulmaa on laajennettu yksittäisistä tonteista aluekokonaisuuteen.

Savonkadun aluetta kehitetään ympäristösertifioinnin ohjaamana

Englannista lähtöisin oleva BREEAM Communities -arviointi pohjautuu 40 arvioitavaan asiaan, jotka kattavat näkökulmia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen. Keskeisiä teemoja ovat mm. vähähiilisyys, monipuoliseen vuorovaikutukseen pohjautuva suunnittelu ja luonnon prosessien tukeminen.

BREEAM Communities -prosessi seuraa ja ohjaa hanketta varhaisista luonnoksista aina asemakaavan, tontinluovutusehtojen ja katusuunnitelmien valmistumiseen asti.

Loppuvaiheessa kaikki prosessin aikana kerätyt näytöt kerätään yhteen, ja näiden pohjalta arvioidaan hankkeen BREEAM Communities -pistemäärä. Sertifioinnin antava BRE Global tarkistaa näytöt ja myöntää näiden perusteella sertifikaatin. Sertifioinnin tasoja on viisi: tasosta ”kelpo” (pass) tasoon ”loistava” (outstanding).

BREEAM Communities -sertifioinnin arvo pohjautuu ennen kaikkea ennalta määriteltyyn kehykseen, jonka puitteissa arvioidaan monisäikeistä kestävän kehityksen vyyhtiä. Selkeästi jäsennelty arviointi mahdollistaa myös ristiriitaisten asioiden käsittelyn. Esimerkiksi lähiluonnon määrää ja palvelujen saavutettavuutta ei molempia yleensä voida maksimoida samanaikaisesti.

BREEAM-sertifikaatti kertoo siitä, että aluekehittäjä on ollut valmis viemään monen asian tarkasteluja selkeästi totuttuja käytäntöjä pidemmälle ja toteuttamaan parhaita käytäntöjä kautta linjan. Sertifiointi arviointiasteikon ylimmillä tasoilla vaatii jo todellisia ponnistuksia ja täysin uusien käytäntöjen luomista.

Savonkadusta Helsingin ensimmäinen BREEAM Communities -sertifioitu alue

Tampereen Hiedanrannalle myönnettiin juuri ensimmäinen alustava BREEAM Communities -sertifikaatti Suomessa. Tämä tarkoittaa, että Hiedanrannan yleissuunnitelmassa toteutuvat sertifioinnin perusvaatimukset, joihin lukeutuvat mm. huolella laaditut energia-, vuorovaikutus- ja ekologiastrategiat. Näiden asioiden parissa tehdään töitä myös Savonkadulla. Savonkadusta tulee suurella todennäköisyydellä Helsingin ensimmäinen BREEAM Communities -sertifioitu alue

Eero Puurunen

arkkitehti, vanhempi ympäristöasiantuntija

Sitowise Oy