Savonkatu

Stadin virkistävimmät korttelit

Helsingin kaupunki kehittää Savonkadun uutta aluetta työhön, asumiseen & kaupunkielämään yhdessä NCC:n kokoaman asiantuntijaryhmän kanssa

Scrollaa alaspäin ja tutustu alueen virtuaalimalliin!

Tutustu alueen virtuaalimalliin

Virtuaalimalli on tehty kaavaehdotuksen mukaisesti.

Alppilan Savonkadulle, kivenheiton päähän Konepajasta ja Pasilasta, suunnitellaan lähivuosina uusia kantakaupunkimaisia kortteleita. Noin seitsemän hehtaarin kokoiselle alueelle tulisi puiston lisäksi asuntoja, työpaikkoja ja -tiloja, kivijalkaliikkeitä, erilaisia palveluita ja aukioita. Kaikki tämä toisi lisää elämää Savonkadulle ja tekisi alueesta nykyistä viihtyisämmän. Uusi rakentaminen sijoitettaisiin pääosin katujen varsille kaupunkimaista katutilaa muodostaen.

Aluetta suunnitellaan Helsingin kaupungin kehittämistavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on Keski-Pasilan kehittämistä tukien luoda viihtyisä, tiivis ja urbaani toimitilavaltainen alue Savonkadun molemmin puolin sekä täydentää Alppilan asuinaluetta suunnittelualueen kaakkoisosassa. Helsingin kaupunki on ohjannut NCC:n kokoaman asiantuntijatyöryhmän työtä.

Mistä on kyse?

Savonkadun alueelle suunnitellaan korttelialuetta, joka on ystävällinen niin kaupunkilaisille kuin ympäristölle. Kunnianhimoisen projektin tavoitteena on myös luoda uusi tapa rakentaa Helsinkiä. Tavoitteena on, että tulevalta korttelialueelta löytyy aukioita ja puistoalueita elämälle, palveluita kaupunkilaisille sekä työpaikkoja ja asuntoja tuhansille ihmisille.

Savonkadun muuttaminen nelikaistaisesta autoliikenteen läpiajoväylästä kaksikaistaiseksi kantakaupunkimaiseksi puistokaduksi on asemakaavan muutoksen keskeinen lähtökohta. Muutoksen mahdollistaa uusi Veturitie, jolle ohjataan Pasilan läpi kulkeva pohjois–eteläsuuntainen autoliikenne.

Erittäin hyvin saavutettavissa olevalle alueelle halutaan lisää työpaikkoja ja laadukasta kantakaupunkimaista asumista. Alueen keskellä kulkeva merkittävä viheryhteys, maiseman ja kaupunkikuvan kannalta keskeiset avokalliot ja lakialueet sekä kallioiden näkyminen katutilassa on otettu kaavoituksessa huomioon. Kaavaratkaisussa onkin erityisesti pyritty ratkaisemaan kaupunkirakenteen tiivistämisen ja viheryhteyden välinen yhteensovittaminen.

Alueelle on suunniteltu neljä toimitilakorttelia, kaksi asuinkorttelia ja maanalainen pysäköintilaitos. Uusia koteja rakennetaan noin 750 asukkaalle. Oleskeltavia puistoalueita kehitetään laadukkaana, kävelypainotteisena ja paikallista identiteettiä korostavina.

Rakentaminen alueella voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2025.

Katso täältä useimmin kysytyt kysymykset 

Miten hanke etenee?

Savonkadun kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.–21.6.2022 osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Alustavat viitesuunnitelmat esiteltiin Kerro kantasi -palvelussa. Kaupunkilaisilta toivottiin näkemyksiä kolmen viitesuunnitelman osalta – mikä vaihtoehdossa on hyvää ja mikä vaatisi vielä kehittämistä. Verkkokyselyn kommentteja ja 13.6.2022 järjestetyllä maastokävelyllä nousseista näkemyksistä koostettua yhteenvetoa käytettiin apuna suunnitelmavaihtoehtojen arvioinnissa ja suunnitelman jatkokehittämisessä.

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 19.9.2023. Kaavaehdotus oli 5.10.–3.11.2023 julkisesti nähtävillä ja siihen oli mahdollisuus jättää muistutuksia. Viranomaisten lausuntojen ja kaupunkilaisten sekä asukasyhdistysten kirjeiden ja muistutusten perusteella ehdotusta vielä tarkistettiin.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tarkistetun kaavaehdotuksen 16.4.2024. Seuraavaksi kaavaehdotus menee kaupunginhallituksen käsittelyyn. Lopulta kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä.

SAVONKADUN ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU

 • 2021

  • 11.1.2021

   Kaupunginhallitus teki kehitysvarauspäätöksen NCC:lle ja päätti kehittämisen tavoitteet kehitysvarausehtojen muodossa.

  • Vuonna 2021

   Kehittäjä NCC toteutti alkukartoituksen nettikyselyiden, haastatteluiden ja kaupunkikehityskonsulttien toimesta.

 • 2022

  • Alkuvuonna 2022

   Kaupungin asemakaavoituksen ohjauksessa NCC toteutti kolme luonnosta alueen kehittämiseksi.

  • 1.–21.6.2022

   Osallistamis- ja arviointisuunnitelma luonnossuunnitelmineen oli kaupungin Kerro kantasi -alustalla nähtävillä palautteen antamiseksi. Nähtävänäoloaikana 13.6.2022 pidettiin vuorovaikutukseen kuuluva julkinen maastokävely.

  • Syksy 2022 – Syksy 2023

   Kaavaehdotukseen liittyviä selvityksiä ja viitesuunnitelmaa tehtiin Helsingin kaupungin ohjauksessa huomioiden kehitysvarausehdot ja OAS-vaiheessa saatu palaute.

 • 2023

  • Syksy 2023

   Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 19.9.2023. Kaavaehdotus oli 5.10.–3.11.2023 julkisesti nähtävillä ja siihen oli mahdollisuus jättää muistutuksia.

  • Loppuvuosi 2023

   Palaute käydään läpi ja niihin laaditaan vastineet.

 • 2024

  • Alkuvuosi 2024

   Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn ja saatujen muistutusten arvioinnin perusteella suunnitellaan tarkennettu asemakaavamuutosehdotus ja siihen liittyvät asiantuntijaselvitykset ja -lausunnot.

  • Kevät 2024

   Tarkennettu asemakaavamuutosehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

  • Kesä 2024

   Maankäyttösopimusneuvottelut

  • Syksy 2024

   Asemakaavaehdotus ja maankäyttösopimukset kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

  • Loppuvuosi 2024

   Kaupunginvaltuuston asemakaavamuutospäätöksen jälkeen päätös tulee nähtäville.

  • Vuodenvaihde 2024 – 2025

   Asemakaavan lainvoimaisuus.

 • 2025

  • Kevät – kesä 2025

   Ensimmäisen toteutusvaiheen rakennuslupasuunnittelu, rakennusluvan hakeminen ja naapureiden kuuleminen rakennuslupaan liittyen.

  • Loppuvuosi 2025

   Rakennusluvan myöntäminen, rakentamisen aloitus.

  • Loppuvuodesta eteenpäin

   Rakentaminen, josta ensimmäisen vaiheen käyttöönotto vuonna 2028.

 • 2035

  • Noin vuosi 2035 ... 2040

   Alueen rakennusvaiheet toteutettu.

Alustavana ajatuksena on, että Helsingin kantakaupunki laajenisi pohjoiseen, kun Savonkadun aluetta kehitettäisiin urbaaniksi korttelialueeksi. Asunnot, toimistotilat, opetus- ja liiketilat toisivat lisää elämää Alppilan, Konepajan ja Keski-Pasilan väliin.

Miten voit vaikuttaa?

Osallistaminen on ollut Savonkadun alueen kehityshankkeen sydän. Kaupunkilaisten, eri toimijoiden ja kehityshankkeen edustajien välisen keskustelun ja vuorovaikutuksen avulla on suunniteltu kaupunkialue, jonka tarkoitus on tuntua omalta. Näkemyksiä on kerätty useiden kanavien ja keinojen avulla hankkeen eri vaiheissa. Järjestimme muun muassa tutkimuksia, kyselyitä, haastatteluita, virtuaalisen maastokävelyn sekä asukastilaisuuden. Helsingin kaupungin virallinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.–21.6.2022 osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Verkkokyselyn kommenteista ja 13.6.2022 järjestetyllä maastokävelyllä nousseista näkemyksistä koostettua yhteenvetoa käytettiin apuna suunnitelman jatkokehittämisessä. Kaavaehdotus oli 5.10.–3.11.2023 julkisesti nähtävillä ja siihen oli mahdollisuus jättää muistutuksia Kaavaehdotuksen nähtävilläolokuulutus -sivuston kautta.

Matkapuhelindatan avulla kerättiin tietoa suosituista kulkureiteistä ja ajanviettopaikoista

Osana vuorovaikutteista datan keräystä kartoitimme miten kaupunkilaiset Savonkadun alueella kulkevat, mitä kulkureittejä he käyttävät ja missä he erityisesti viettävät aikaa. Kumppanina ihmisvirtojen mittauksessa toimi suomalainen Hypercell Industries, jonka teknologian turvin kartoitetaan suosituimpia reittejä ja ajanviettopaikkoja sekä kausivaihteluita alueen käytössä. Kerätty data on anonyymia ja käytetty metodi GDPR:n mukainen. Mittaukset tehtiin aikavälillä maaliskuu – syyskuu 2021.

Mittauksista saatava data toi uuden näkökulman rikastaen kaikkea muuta tietoa, jota alueen kehittämisen lähtökohdaksi on kerätty haastatteluin, kyselyin sekä teknisin, ympäristöllisin ja kaupunkikuvallisin tutkimuksin.

Lue lisää!

Vuorovaikutuksen tuloksia

Teimme vuoden 2021 aikana useita tutkimuksia lähtötietojen kartoittamiseksi. Tavoitteena oli saada mahdollisimman laajalti tietoa siitä, kuinka kaupunkilaiset käyttävät Savonkadun aluetta ja minkälaisia toiveita alueen suhteen on. Tutkimuksiin ja kyseilyihin vastasi yli 1000 kaupunkilaista. Voit ladata tutkimustulokset tästä luettavaksi.

Lataa tästä karttakyselyn tulokset

Tutustu Mind16 -tuloksiin!