Savonkatu

Stadin virkistävimmät korttelit

Työhön, asumiseen & kaupunkielämään

Tutustu Mind16 -tuloksiin!

Alppilan viehättävälle alueelle, kivenheiton päähän Konepajasta ja Pasilasta, suunnitellaan lähivuosina Stadin virkistävimpiä kortteleita. Savonkadun alueelle on tarkoitus kehittää tulevina vuosina urbaani, eloisa korttelialue. Noin seitsemän hehtaarin kokoiselle alueelle tulisi työpaikkoja, kivijalkaliikkeitä, aukioita, puistoja, työtiloja, asuntoja ja erilaisia palveluja. Kaikki tämä toisi lisää elämää Alppilan, Konepajan ja Keski-Pasilan väliin. Uusi rakentaminen sijoitettaisiin pääosin katujen varsille kaupunkimaista katutilaa muodostaen.

Savonkatu on ainutlaatuinen hanke, sillä siitä suunnitellaan hiilineutraalia aluetta, jota kehitetään tiiviisti yhdessä kaupunkilaisten kanssa osallistamalla ja vuorovaikuttamalla.

Katso videotallenne hankkeen esittelystä 17.3. järjestetystä Uutta kantakaupunkia -tilaisuudesta.

Juuri sinä voit vaikuttaa siihen, millaiseksi alue muodostuu. Tutustu alueeseen ja osallistu Stadin virkistävimpien korttelien suunnitteluun!

Mistä on kyse?

Savonkadun alueelle suunnitellaan korttelialuetta, joka on ystävällinen niin kaupunkilaisille kuin ympäristölle. Kunnianhimoisen projektin tavoitteena on luoda uusi tapa rakentaa hiilineutraalia Helsinkiä.

Valmiita suunnitelmia meillä ei vielä ole vaan Savonkatua kehitetään vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten ja hankkeen toimijoiden kanssa. Näin alueelle syntyy yhteisöllinen, jakamistalouteen kannustava ja viihtyisä osa pohjoiseen laajenevaa kantakaupunkia. Sinulla on aito mahdollisuus vaikuttaa alueen kehitykseen.

Tavoitteena on, että tulevalta hiilineutraalilta korttelialueelta löytyy aukioita ja puistoalueita elämälle, palveluita kaupunkilaisille sekä työpaikkoja ja asuntoja tuhansille ihmisille. Varausehtojen mukaan rakentamisessa tavoitellaan sitä, että rakennukset ovat kiinni kadun varressa. Kallioalueita säilytetään mahdollisimman laajoina painottaen sitä, miten asukkaat käyttävät suunnittelualueen kallioita ja puistoja. Rakentaminen alueella käynnistyisi aikaisintaan vuonna 2023, mutta sitä ennen tapahtuu – ja paljon.

Katso täältä useimmin kysytyt kysymykset 

Miten hanke etenee?

Kehittämisvarauksen tarkempiin ehtoihin pääset tutustumaan täältä.

Helsingin kaupunki on myöntänyt alueelle 11.1.2021 kehittämisvarauksen NCC:lle, joka on kaupungin kumppani hankkeessa.

Seuraavaksi hanke etenee niin, että alkuvuoden 2021 aikana kaupunkilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille järjestetään erilaisia tapoja vaikuttaa alueelle laadittaviin kehittämissuunnitelmiin.

Ensimmäisessä vaiheessa saatujen tietojen pohjalta tehdään vaihtoehtoisia suunnitelmia vuorovaikutettavaksi ja yleisön kommentoitavaksi. Niistä voi antaa palautetta Kerro kantasi -sivuston kautta. Kommentteja hyödyntäen laaditaan tarkempi alueellinen suunnitelma asemakaavamuutoksen pohjaksi. Helsingissä kaavat valmistelee kaupunkiympäristön toimiala.  Asemakaavoituksen vaiheisiin ja osallistumismahdollisuuksin voit tutustua täältä.

 • Talvi-Kevät 2021

  • Helsingin kaupunki myöntää alueelle kehittämisvarauksen, alueen kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa alkaa.

  • Anna palautetta verkkosivuston kautta. Alkuvuodesta järjestetty myös katuhaastatteluja ja karttapohjainen kysely.

  • Hankkeen esittely Uutta kantakaupunkia -tilaisuudessa 17.3.

  • Luonnossuunnittelu käynnistyy.

 • Kesä 2021

  • Asukastilaisuus 2.6. klo 17. Tilaisuuden agenda:
   • Tilaisuuden avaus
   • Savonkadun kehittämisvarauksen ehdot ja suunnittelun lähtökohdat
   • Vuorovaikutuksen tulokset
   • Alueen esittely ja arkkitehtien puheenvuoro
   • Kehittämisen eteneminen

 • Syksy 2021-

  • Suunnitelmavaihtoehdot ovat luonnoksia, jotka toimivat pohjana keskustelulle. Asukas- ja asiantuntijakommenttien pohjalta arvioidaan, miten suunnittelua jatketaan ja lopulta muodostetaan yksi suunnitelma, joka viedään päätöksentekoon. Kaupunki päättää millaisen suunnitelman pohjalta laaditaan asemakaavamuutos. Tämä voi olla yksi luonnosvaiheen vaihtoehdoista kehitettynä tai yhdistelmä eri vaihtoehdoista.

  • Alueelle esitellään loppusyksystä tehdyn vuorovaikutuksen pohjalta laadittuja vaihtoehtoisia suunnitelmia, joita voit kommentoida Helsingin kaupungin Kerro kantasi -sivustolla. Vaihtoehtoiset luonnossuunnitelmat julkistetaan loppusyksystä.

 • 2022

  • Asemakaavoitus ja siihen liittyvä vuorovaikutus käynnistyy.

  • Asemakaavamuutos viedään päätöksentekoon ja suunnitelma vuorovaikutetaan kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla.

 • 2023-

  • Savonkadun alueen rakentaminen voi alkaa aikaisintaan.

Alustavana ajatuksena on, että Helsingin kantakaupunki laajenisi pohjoiseen, kun Savonkadun aluetta kehitettäisiin urbaaniksi korttelialueeksi. Asunnot, toimistotilat, opetus- ja liiketilat toisivat lisää elämää Alppilan, Konepajan ja Keski-Pasilan väliin. Tutustu alueeseen, osallistu ja vaikuta.

Miten voit vaikuttaa?

Osallistaminen on Savonkadun alueen kehityshankkeen sydän. Kaupunkilaisten, eri toimijoiden ja kehityshankkeen edustajien välisen keskustelun ja vuorovaikutuksen avulla suunnittelemme uuden kaupunkialueen, joka tuntuu omalta. Näkemyksiä kerätään useiden kanavien ja keinojen avulla hankkeen eri vaiheissa. Järjestämme muun muassa tutkimuksia, kyselyitä, haastatteluita, virtuaalisen maastokävelyn sekä asukastilaisuuden. Lisätietoa siitä mitä tapahtuu ja milloin, saat tämän verkkosivuston kautta.

Ensimmäisessä vaiheessa saatujen tietojen ja näkemysten pohjalta tehdään vaihtoehtoisia suunnitelmia vuorovaikutettavaksi ja yleisön kommentoitavaksi. Niistä voi antaa palautetta Helsingin kaupungin Kerro kantasi -sivuston kautta. Kommentteja hyödyntäen laaditaan tarkempi alueellinen suunnitelma asemakaavamuutoksen pohjaksi.

Matkapuhelindatan avulla kerätään tietoa suosituista kulkureiteistä ja ajanviettopaikoista

Osana vuorovaikutteista datan keräystä aloitimme maaliskuussa kartoittamaan, miten kaupunkilaiset Savonkadun alueella kulkevat, mitä kulkureittejä he käyttävät ja missä he erityisesti viettävät aikaa. Kumppanina ihmisvirtojen mittauksessa toimii suomalainen Hypercell Industries, jonka teknologian turvin kartoitetaan suosituimpia reittejä ja ajanviettopaikkoja sekä kausivaihteluita alueen käytössä. Kerätty data on anonyymia ja käytetty metodi GDPR:n mukainen. Mittaukset kestävät syyskuuhun saakka.

Mittauksista saatava data tuo uuden näkökulman rikastaen kaikkea muuta tietoa, jota alueen kehittämisen lähtökohdaksi on kerätty haastatteluin, kyselyin sekä teknisin, ympäristöllisin ja kaupunkikuvallisin tutkimuksin.

Lue lisää!

Vuorovaikutuksen tuloksia

Olemme vuoden 2021 aikana tehneet useita tutkimuksia lähtötietojen kartoittamiseksi. Tavoitteena on saada mahdollisimman laajalti tietoa siitä, kuinka kaupunkilaiset käyttävät Savonkadun aluetta ja minkälaisia toiveita alueen suhteen on. Tähän mennessä tutkimuksiin ja kyseilyihin on vastannut jo yli 1000 kaupunkilaista. Voit ladata tutkimustulokset tästä luettavaksi.

Lataa tästä karttakyselyn tulokset

Tutustu Mind16 -tuloksiin!

NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Kehitämme kestävän kehityksen mukaisia toimitiloja ja tarjoamme vetovoimaisia kohteita sekä toimitilaa etsiville yrityksille että sijoittajille.

ncc.fi