Savonkatu

Stadin virkistävimmät korttelit

Työhön, asumiseen & kaupunkielämään

Tutustu alueen suunnitelmiin virtuaalimallin avulla

Alppilan viehättävälle alueelle, kivenheiton päähän Konepajasta ja Pasilasta, suunnitellaan lähivuosina Stadin virkistävimpiä kortteleita. Savonkadun alueelle on tarkoitus kehittää tulevina vuosina urbaani, eloisa korttelialue. Noin seitsemän hehtaarin kokoiselle alueelle tulisi työpaikkoja, kivijalkaliikkeitä, aukioita, puistoja, työtiloja, asuntoja ja erilaisia palveluja. Kaikki tämä toisi lisää elämää Alppilan, Konepajan ja Keski-Pasilan väliin. Uusi rakentaminen sijoitettaisiin pääosin katujen varsille kaupunkimaista katutilaa muodostaen.

Savonkatu on ainutlaatuinen hanke, sillä siitä suunnitellaan hiilineutraalia aluetta, jota kehitetään tiiviisti yhdessä kaupunkilaisten kanssa osallistamalla ja vuorovaikuttamalla.

Juuri sinä voit vaikuttaa siihen, millaiseksi alue muodostuu. Tutustu alueeseen ja osallistu Stadin virkistävimpien korttelien suunnitteluun!

Mistä on kyse?

Savonkadun alueelle suunnitellaan korttelialuetta, joka on ystävällinen niin kaupunkilaisille kuin ympäristölle. Kunnianhimoisen projektin tavoitteena on luoda uusi tapa rakentaa hiilineutraalia Helsinkiä.

Valmiita suunnitelmia meillä ei vielä ole vaan Savonkatua kehitetään vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten ja hankkeen toimijoiden kanssa. Näin alueelle syntyy yhteisöllinen, jakamistalouteen kannustava ja viihtyisä osa pohjoiseen laajenevaa kantakaupunkia. Sinulla on aito mahdollisuus vaikuttaa alueen kehitykseen.

Tavoitteena on, että tulevalta hiilineutraalilta korttelialueelta löytyy aukioita ja puistoalueita elämälle, palveluita kaupunkilaisille sekä työpaikkoja ja asuntoja tuhansille ihmisille. Varausehtojen mukaan rakentamisessa tavoitellaan sitä, että rakennukset ovat kiinni kadun varressa. Kallioalueita säilytetään mahdollisimman laajoina painottaen sitä, miten asukkaat käyttävät suunnittelualueen kallioita ja puistoja. Rakentaminen alueella käynnistyisi aikaisintaan vuonna 2023, mutta sitä ennen tapahtuu – ja paljon.

Katso täältä useimmin kysytyt kysymykset 

Miten hanke etenee?

Savonkadun kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 1.–21.6.2022 osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Alustaviin viitesuunnitelmiin voi tutustua Kerro kantasi -palvelussa. Kaupunkilaisilta toivottiin näkemyksiä kolmen viitesuunnitelman osalta – mikä vaihtoehdossa on hyvää ja mikä vaatisi vielä kehittämistä.

Verkkokyselyn kommenteista ja 13.6.2022 järjestetyllä maastokävelyllä nousseista näkemyksistä koostettua yhteenvetoa käytetään apuna suunnitelmavaihtoehtojen arvioinnissa ja suunnitelman jatkokehittämisessä. Kaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta kevättalvella 2023.

 • Talvi-Kevät 2021

  • Helsingin kaupunki myönsi alueelle kehittämisvarauksen ja alueen kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa alkoi.

  • Palautetta voi antaa hankkeen verkkosivujen kautta. Kaupunkilaisille järjestettiin karttapohjainen kysely ja katuhaastatteluja. Raportit löydät näistä linkeistä: Karttakyselyn tulokset Mind16 -tulokset

  • Hanke esiteltiin Uutta kantakaupunkia -tilaisuudessa 17.3.

  • Luonnossuunnittelu käynnistyi.

 • Kesä 2021-Talvi 2022

  • Asukastilaisuus verkossa ke 2.6. Tilaisuudessa esiteltiin kehittämisvaruksen sisältöä, asukaskyselyn ja -haastattelujen tuloksia, alueellisia lähtökohtia suunnitteluun ja suunnitteluhankkeen etenemistä.

  • Luonnossuunnitelmien kehittäminen ja alustavia selvityksiä.

  • Alueen liikennetarkastelu ja puistoalueiden käyttöä koskevat mobiilidatamittaukset valmistuvat.

 • Kevät - Kesä 2022

  • Alueen asemakaavoitus käynnistyy. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja luonnosvaiheen valmisteluaineisto valmistellaan alkavaksi 1.6. ja osana nähtävänäoloaikaa järjestettiin maastokävely 13.6. klo 17 alkaen Pasilan peruskoulun Savonkatu 2 toimipisteen pihalta.

  • Kerro kantasi -sivustolla pystyi kommentoimaan alueelle laadittuja vaihtoehtoisia suunnitelmia.

 • Syksy 2022-Kevät 2023

  • Luonnossuunnitelmien vuorovaikutuksen pohjalta alueelle laaditaan yksi tarkennettu viitesuunnitelma ja teknisiä selvityksiä, ja näiden pohjalta asemakaavaehdotus.

  • Asemakaavaehdotus ja muu valmisteluaineisto viedään päätöksentekoon ja vuorovaikutetaan kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla.

 • Syksy 2023-

  • Savonkadun alueen rakentaminen voi alkaa aikaisintaan.

Alustavana ajatuksena on, että Helsingin kantakaupunki laajenisi pohjoiseen, kun Savonkadun aluetta kehitettäisiin urbaaniksi korttelialueeksi. Asunnot, toimistotilat, opetus- ja liiketilat toisivat lisää elämää Alppilan, Konepajan ja Keski-Pasilan väliin. Tutustu alueeseen, osallistu ja vaikuta.

Miten voit vaikuttaa?

Osallistaminen on Savonkadun alueen kehityshankkeen sydän. Kaupunkilaisten, eri toimijoiden ja kehityshankkeen edustajien välisen keskustelun ja vuorovaikutuksen avulla suunnittelemme uuden kaupunkialueen, joka tuntuu omalta. Näkemyksiä kerätään useiden kanavien ja keinojen avulla hankkeen eri vaiheissa. Järjestämme muun muassa tutkimuksia, kyselyitä, haastatteluita, virtuaalisen maastokävelyn sekä asukastilaisuuden. Lisätietoa siitä mitä tapahtuu ja milloin, saat tämän verkkosivuston kautta.

Ensimmäisessä vaiheessa saatujen tietojen ja näkemysten pohjalta tehtiin vaihtoehtoisia suunnitelmia vuorovaikutettavaksi ja yleisön kommentoitavaksi. Niistä kerättiin palautetta Helsingin kaupungin Kerro kantasi -sivuston kautta. Kommentteja hyödyntäen laaditaan tarkempi alueellinen suunnitelma asemakaavamuutoksen pohjaksi.

Matkapuhelindatan avulla kerättiin tietoa suosituista kulkureiteistä ja ajanviettopaikoista

Osana vuorovaikutteista datan keräystä kartoitimme miten kaupunkilaiset Savonkadun alueella kulkevat, mitä kulkureittejä he käyttävät ja missä he erityisesti viettävät aikaa. Kumppanina ihmisvirtojen mittauksessa toimi suomalainen Hypercell Industries, jonka teknologian turvin kartoitetaan suosituimpia reittejä ja ajanviettopaikkoja sekä kausivaihteluita alueen käytössä. Kerätty data on anonyymia ja käytetty metodi GDPR:n mukainen. Mittaukset tehtiin aikavälillä maaliskuu – syyskuu 2021.

Mittauksista saatava data toi uuden näkökulman rikastaen kaikkea muuta tietoa, jota alueen kehittämisen lähtökohdaksi on kerätty haastatteluin, kyselyin sekä teknisin, ympäristöllisin ja kaupunkikuvallisin tutkimuksin.

Lue lisää!

Vuorovaikutuksen tuloksia

Olemme vuoden 2021 aikana tehneet useita tutkimuksia lähtötietojen kartoittamiseksi. Tavoitteena on saada mahdollisimman laajalti tietoa siitä, kuinka kaupunkilaiset käyttävät Savonkadun aluetta ja minkälaisia toiveita alueen suhteen on. Tähän mennessä tutkimuksiin ja kyseilyihin on vastannut jo yli 1000 kaupunkilaista. Voit ladata tutkimustulokset tästä luettavaksi.

Lataa tästä karttakyselyn tulokset

Tutustu Mind16 -tuloksiin!

NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Kehitämme kestävän kehityksen mukaisia toimitiloja ja tarjoamme vetovoimaisia kohteita sekä toimitilaa etsiville yrityksille että sijoittajille.

ncc.fi