Savonkatu

Stadin virkistävimmät korttelit

Helsingin kaupunki kehittää Savonkadun uutta aluetta työhön, asumiseen & kaupunkielämään yhdessä NCC:n kokoaman asiantuntijaryhmän kanssa

Alppilan pohjoisosan ja Savonkadun ympäristön kaavaehdotus on esitelty kaupunkiympäristölautakunnalle 19.9.2023.

Alppilan Savonkadulle, kivenheiton päähän Konepajasta ja Pasilasta, suunnitellaan lähivuosina uusia kantakaupunkimaisia kortteleita. Noin seitsemän hehtaarin kokoiselle alueelle tulisi puiston lisäksi asuntoja, työpaikkoja ja -tiloja, kivijalkaliikkeitä, erilaisia palveluita ja aukioita. Kaikki tämä toisi lisää elämää Savonkadulle ja tekisi alueesta nykyistä viihtyisämmän. Uusi rakentaminen sijoitettaisiin pääosin katujen varsille kaupunkimaista katutilaa muodostaen.

Kaavaehdotus on esitelty kaupunkiympäristölautakunnalle 19.9.2023. Lautakuntakäsittelyn jälkeen ehdotus laitetaan julkisesti nähtäville ja siihen on mahdollisuus jättää muistutuksia.
Asukkailla oli mahdollisuus tutustua Savonkadun ympäristön osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS), sen tavoitteisiin sekä kolmeen alustavaan viitesuunnitelmaan Kerro kantasi -palvelussa 1.−21.6.2022.
Aluetta suunnitellaan Helsingin kaupungin kehittämistavoitteiden mukaisesti. Helsingin kaupunki ohjaa NCC:n kokoaman asiantuntijatyöryhmän työtä.

Mistä on kyse?

Savonkadun alueelle suunnitellaan korttelialuetta, joka on ystävällinen niin kaupunkilaisille kuin ympäristölle. Kunnianhimoisen projektin tavoitteena on luoda uusi tapa rakentaa Helsinkiä.

Kaupunkilaiset ovat päässeet vaikuttamaan alueen kehitykseen. Kaavaehdotus on esitelty kaupunkiympäristölautakunnassa 19.9.2023. Lautakuntakäsittelyn jälkeen ehdotus laitetaan julkisesti nähtäville ja siihen on mahdollisuus jättää muistutuksia.

Tavoitteena on, että tulevalta korttelialueelta löytyy aukioita ja puistoalueita elämälle, palveluita kaupunkilaisille sekä työpaikkoja ja asuntoja tuhansille ihmisille. Varausehtojen mukaan rakentamisessa tavoitellaan sitä, että rakennukset ovat kiinni kadun varressa. Kallioalueita säilytetään mahdollisimman laajoina painottaen sitä, miten asukkaat käyttävät suunnittelualueen kallioita ja puistoja. Rakentaminen alueella voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2025.

Katso täältä useimmin kysytyt kysymykset 

Miten hanke etenee?

Savonkadun kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 1.–21.6.2022 osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Alustaviin viitesuunnitelmiin voi edelleen tutustua Kerro kantasi -palvelussa. Kaupunkilaisilta toivottiin näkemyksiä kolmen viitesuunnitelman osalta – mikä vaihtoehdossa on hyvää ja mikä vaatisi vielä kehittämistä.

Verkkokyselyn kommenteista ja 13.6.2022 järjestetyllä maastokävelyllä nousseista näkemyksistä koostettua yhteenvetoa on käytetty apuna suunnitelmavaihtoehtojen arvioinnissa ja suunnitelman jatkokehittämisessä. Kaavaehdotus on esitelty kaupunkiympäristölautakunnalle 19.9.2023.

SAVONKADUN ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU

 • 2021

  • 11.1.2021

   Kaupunginhallitus tehnyt kehitysvarauspäätöksen NCC:lle ja päättänyt kehittämisen tavoitteet kehitysvarausehtojen muodossa.

  • Vuonna 2021

   Kehittäjä NCC toteutti alkukartoituksen nettikyselyiden, haastatteluiden ja kaupunkikehityskonsulttien toimesta.

 • 2022

  • Alkuvuonna 2022

   Kaupungin asemakaavoituksen ohjauksessa NCC toteutti kolme luonnosta alueen kehittämiseksi.

  • 1.–21.6.2022

   Osallistamis- ja arviointisuunnitelma luonnossuunnitelmineen oli kaupungin Kerro kantasi -alustalla nähtävillä palautteen antamiseksi. Nähtävänäoloaikana 13.6.2022 pidettiin vuorovaikutukseen kuuluva julkinen maastokävely.

  • Syksy 2022 – Syksy 2023

   Kaavaehdotukseen liittyviä selvityksiä ja viitesuunnitelmaa tehdään Helsingin kaupungin ohjauksessa huomioiden kehitysvarausehdot ja OAS-vaiheessa saatu palaute.

 • 2023

  • Syksy 2023

   Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 19.9.2023 ja tulee käsittelyn jälkeen julkisesti nähtäville.

  • Loppuvuosi 2023

   Palaute käydään läpi ja niihin laaditaan vastineet.

 • 2024

  • Alkuvuosi 2024

   Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn ja saatujen huomautuksien arvioinnin perusteella suunnitellaan tarkennettu asemakaavamuutosehdotus ja siihen liittyvät asiantuntijaselvitykset ja -lausunnot.

  • Kevät 2024

   Tarkennettu asemakaavamuutosehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

  • Kesä 2024

   Maankäyttösopimusneuvottelut

  • Syksy 2024

   Asemakaavaehdotus ja maankäyttösopimukset kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

  • Loppuvuosi 2024

   Kaupunginvaltuuston asemakaavamuutospäätöksen jälkeen päätös tulee nähtäville.

  • Vuodenvaihde 2024 – 2025

   Asemakaavan lainvoimaisuus.

 • 2025

  • Kevät – kesä 2025

   Ensimmäisen toteutusvaiheen rakennuslupasuunnittelu, rakennusluvan hakeminen ja naapureiden kuuleminen rakennuslupaan liittyen.

  • Loppuvuosi 2025

   Rakennusluvan myöntäminen, rakentamisen aloitus.

  • Loppuvuodesta eteenpäin

   Rakentaminen, josta ensimmäisen vaiheen käyttöönotto vuonna 2028.

 • 2035

  • Noin vuosi 2035 ... 2040

   Alueen rakennusvaiheet toteutettu.

Alustavana ajatuksena on, että Helsingin kantakaupunki laajenisi pohjoiseen, kun Savonkadun aluetta kehitettäisiin urbaaniksi korttelialueeksi. Asunnot, toimistotilat, opetus- ja liiketilat toisivat lisää elämää Alppilan, Konepajan ja Keski-Pasilan väliin.

Miten voit vaikuttaa?

Osallistaminen on ollut Savonkadun alueen kehityshankkeen sydän. Kaupunkilaisten, eri toimijoiden ja kehityshankkeen edustajien välisen keskustelun ja vuorovaikutuksen avulla suunnittelemme uuden kaupunkialueen, joka tuntuu omalta. Näkemyksiä kerätään useiden kanavien ja keinojen avulla hankkeen eri vaiheissa. Järjestimme muun muassa tutkimuksia, kyselyitä, haastatteluita, virtuaalisen maastokävelyn sekä asukastilaisuuden. Lisätietoa siitä mitä tapahtuu ja milloin, saat tämän verkkosivuston kautta.

Ensimmäisessä vaiheessa saatujen tietojen ja näkemysten pohjalta tehtiin vaihtoehtoisia suunnitelmia vuorovaikutettavaksi ja yleisön kommentoitavaksi. Niistä kerättiin palautetta Helsingin kaupungin Kerro kantasi -sivuston kautta. Kommentteja hyödyntäen laaditaan tarkempi alueellinen suunnitelma asemakaavamuutoksen pohjaksi.

Matkapuhelindatan avulla kerättiin tietoa suosituista kulkureiteistä ja ajanviettopaikoista

Osana vuorovaikutteista datan keräystä kartoitimme miten kaupunkilaiset Savonkadun alueella kulkevat, mitä kulkureittejä he käyttävät ja missä he erityisesti viettävät aikaa. Kumppanina ihmisvirtojen mittauksessa toimi suomalainen Hypercell Industries, jonka teknologian turvin kartoitetaan suosituimpia reittejä ja ajanviettopaikkoja sekä kausivaihteluita alueen käytössä. Kerätty data on anonyymia ja käytetty metodi GDPR:n mukainen. Mittaukset tehtiin aikavälillä maaliskuu – syyskuu 2021.

Mittauksista saatava data toi uuden näkökulman rikastaen kaikkea muuta tietoa, jota alueen kehittämisen lähtökohdaksi on kerätty haastatteluin, kyselyin sekä teknisin, ympäristöllisin ja kaupunkikuvallisin tutkimuksin.

Lue lisää!

Vuorovaikutuksen tuloksia

Teimme vuoden 2021 aikana useita tutkimuksia lähtötietojen kartoittamiseksi. Tavoitteena on ollut saada mahdollisimman laajalti tietoa siitä, kuinka kaupunkilaiset käyttävät Savonkadun aluetta ja minkälaisia toiveita alueen suhteen on. Tähän mennessä tutkimuksiin ja kyseilyihin on vastannut jo yli 1000 kaupunkilaista. Voit ladata tutkimustulokset tästä luettavaksi.

Lataa tästä karttakyselyn tulokset

Tutustu Mind16 -tuloksiin!