Savolaxgatan

Helsingfors mest uppfriskande kvarter

För arbete, boende och stadsliv

Alphyddans charmiga kvarter, som ligger ett stenkast ifrån Böle, planeras bli stadens mest uppfriskande område. Planen är att göra området kring Savolaxgatan till ett urbant och livligt kvartersområde. Kontorsplatser, kvartersaffärer, torg, parker, bostäder och olika servicetjänster kommer att utgöra det nya området på ca 7 hektar. Allt detta ger nytt liv åt Alphyddan, Maskinverkstaden och Mellersta Böle.

Savolaxgatan är ett unikt projekt avseende ambitionen att i nära samarbete med invånarna skapa ett koldioxidneutralt område.

Du kan påverka hur området utvecklas. Utforska området och delta i utformningen av Helsingfors mest uppfriskande kvarter!

Vad handlar det om?

Kvarteret kommer att byggas i området kring Savolaxgatan och blir både medborgar- och miljövänligt. Målet med detta ambitiösa projekt är att skapa ett nytt sätt att bygga ett koldioxidneutralt Helsingfors.

Savolaxgatan utvecklas i samarbete med medborgarna och projektaktörerna. På detta sätt skapas ett samhälle som uppmuntrar till delningsekonomi och som bildar en trivsam del av det stadscentrum som växer norrut i Helsingfors. Du har en verklig möjlighet att påverka utvecklingen av området.

Målet är att i det framtida koldioxidneutrala kvartersområdet ha torg och parker för en känsla av liv, service för medborgare och jobb och bostäder för tusentals människor. Byggarbetet i området börjar tidigast år 2023, men det händer mycket redan innan det.

Hur framskrider projektet

Du kan bekanta dig med villkoren för reserveringen av utvecklingen här.

 NCC:s utvecklingsreservation för området kring Savolaxgatan godkändes av Helsingfors stadsstyrelse den 11 januari 2021.

Under början av år 2021 kommer man att kunna påverka utvecklingsplanen för Savolaxgatan genom att ta del i olika evenemang och besvara frågeformulär som ordnas för invånare och andra intresserade.

Utgående från den information som erhålls i den första fasen kommer man att göra alternativa planer som offentligt kan diskuteras och kommenteras. Feedback på dem kan ges via webbplatsen Kerro kantasi (Säg din åsikt). Utgående från kommentarerna kommer en mer detaljerad regionalplan att utarbetas som grund för den lokala detaljplanen.

 • Vintern-Våren 2021

  • Helsingfors stad beviljar en utvecklingsreservering för området, utvecklingen av området inleds tillsammans med stadsborna

  • Du kan delta i enkäterna och intervjuerna

  • Miljäplaneringen inleds

 • Sommaren 2021

  • Ett evenemang för invånarna i början av juni, där projekt- och utvecklingskraven presenteras.

  • Stadsplanering fortsätter att utveckla alternativa planer för området.

 • Hösten 2021-

  • Alternativa planer för området presenteras i slutet av hösten 2021. Du kan kommentera dem på webbplatsen ”Säg din åsikt”. Planerna kommer att publiceras för allmänheten vid ett invånartillfälle.

 • 2022

  • Kommentarerna gällande planalternativen utnyttjas för att utarbeta en mer noggrann plan som grund för en förändring i detaljplanen. Beslut fattas om förändringen i detaljplanen och stadsbor och andra berörda får möjlighet att påverka planen.

 • 2023-

  • Byggarbetena vid Savolaxgatan kan tidigast inledas.

Den grundläggande tanken är att expandera Helsingfors centrum norrut, genom att göra området kring Savolaxgatan till ett urbant kvartersområde. Idén är att bostäder, kontorslokaler, undervisnings- och affärslokaler ska liva upp området mellan Alphyddan, Maskinverkstaden och Mellersta Böle. Utforska, delta och påverka.

Hur kan du påverka?

Deltagande står i centrum för utvecklingsprojektet för Savolaxgatan. Genom diskussioner och interaktion mellan medborgare, olika aktörer och representater för projektet planerar och bygger vi ett nytt stadsområde som känns unikt. Åsikter samlas in genom flera kanaler i olika skeden av projektet. Vi genomför bland annat enkäter, intervjuer, en virtuell promenad i terrängen och ett invånarevenemang. För mer information om vad som händer och när, besök denna webbplats.

Utgående från den information som erhålls i den första fasen kommer man att göra alternativa planer, som offentligt kan diskuteras och kommenteras. Feedback på dem kan ges via webbplatsen Kerro kantasi (Säg din åsikt). Utgående från kommentarerna kommer en mer detaljerad regionalplan att utarbetas som grund för den lokala detaljplanen.

NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Vi genomför komplexa byggprocesser och påverkar med vårt byggande våra kunder och samhället positivt. Vi utvecklar hållbara lokaler och erbjuder attraktiva fastigheter till både företag och investerare.

ncc.fi