1.6.2022

Miten voit vaikuttaa Savonkadun suunnitteluun?

Savonkadun suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa nähtävillä on nyt kolme alustavaa viitesuunnitelmaa. Toivomme ympäristön asukkailta näkemyksiä suunnitelmista Kerro kantasi -kyselyssä 21.6. mennessä. Esittelemme suunnitelmia paikan päällä Savonkadun maastokävelyllä 13.6.2022.

Havainnekuva tulevaisuuden Savonkadusta. Kuva: JKMM Arkkitehdit

Savonkadun suunnittelu käynnistyi alkuvuodesta 2021, jonka jälkeen on nyt nähtävillä olevien alustavien viitesuunnitelmien laatimiseksi kerätty alueen asukkailta ja toimijoilta ideoita, näkemyksiä ja kokemuksellista tietoa. Osallisuus on Savonkadun suunnittelussa tärkeä perusta; tavoitteena on ollut saada mahdollisimman laajalti tietoa siitä, kuinka kaupunkilaiset käyttävät Savonkadun aluetta ja minkälaisia toiveita alueen suhteen on.

Savonkadun suunnitteluun on tähän mennessä osallistunut yli toista tuhatta kaupunkilaista, toivotamme tervetulleeksi myös tässä vaiheessa suunnitteluun mukaan hyppäävät asukkaat – vielä ehtii hyvin vaikuttaa siihen, millainen on tulevaisuuden Savonkatu.

Tutustu kolmeen viitesuunnitelmaan

Savonkadun ympäristöstä suunnitellaan hiilineutraalia aluetta, johon on suunnitteilla työpaikkoja, asuntoja, työtiloja sekä kivijalkaliikkeitä, puistoja ja erilaisia palveluja.

Savonkatua kehitetään viihtyisäksi katutilaksi kaventamalla nykyistä nelikaistaista läpiajoväylää sekä lisäämällä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Alueen keskellä kulkeva merkittävä viheryhteys säilytetään ja puistoalueita kohennetaan oleskeluun ja viihtymiseen. Maiseman ja kaupunkikuvan kannalta keskeiset avokalliot ja lakialueet säilytetään.

Alueelle on suunnitteilla toimisto-, hotelli-, liiketila-, hybridi, opetustila- ja asuinrakennuksia alustavasti noin 160 000 kerrosneliömetrin verran, josta NCC Property Development Oy:lle, kehittämisvarauksensaajalle, osoitettaisiin alustavasti mahdollisuus toteuttaa noin 45 000 k-m2 toimitilarakentamista.

Suunnittelualueella sijaitsee nykyisin kaksi oppilaitosrakennusta sekä yksityisessä omistuksessa oleva Alppitalon toimitilarakennus. Alppitalon omistava kiinteistöosakeyhtiö on hakenut tontilleen kaavamuutosta, jonka tavoitteena on nykyisen toimitilarakennuksen purkaminen ja korvaaminen uudella asuinkorttelilla.

Osallistu maastokävelylle 13.6. ja kerro kantasi 21.6. mennessä

Savonkadun kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on parhaillaan nähtävillä 21.6.2022 asti osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Alustaviin viitesuunnitelmiin voit tutustua Kerro kantasi -palvelussa.

Kaupunkilaisilta toivomme näkemyksiä kolmen viitesuunnitelman osalta. Mikä vaihtoehdossa on hyvää? Mikä vaatisi vielä kehittämistä? Entä mitä jatkosuunnittelussa tulisi ottaa huomioon?

Suunnitelmavaihtoehdot eroavat toisistaan ratkaisuiltaan ja painotuksiltaan erityisesti kallio- ja viheralueiden osalta. Mikään vaihtoehdoista ei kuitenkaan tule toimimaan sellaisenaan jatkosuunnittelun pohjana. Vaihtoehtoja vertailemalla voimme löytää alueelle parhaiten sopivan ratkaisun, jossa on yhdistetty eri osia ehdotuksista.

Tervetuloa osallistumaan myös Savonkadun maastokävelylle 13.6. kello 17-18.30. Kierroksella tutustumme alueen suunnitelmiin paikan päällä, lähtö on Pasilan peruskoulun pihalta osoitteessa Savonkatu 2.

Verkkokyselyn kommenteista ja maastokävelyllä nousseista näkemyksistä kokoamme yhteenvedon, jota hyödynnetään suunnitelmavaihtoehtojen arvioinnissa ja suunnitelman jatkokehittämisessä.

Paula Leiwo, arkkitehti
Savonkadun ympäristön kaavahankkeen vetäjä
Helsingin kaupunki, asemakaavoitus, kantakaupunki