31.8.2022

Asukkailta saatuja kommentteja hyödynnetään Savonkadun jatkosuunnittelussa

NCC Property Development Oy:lle myönnettiin vuoden 2021 alussa kehittämisvaraus Savonkadun ympäristöön. Varauksensaaja on teettänyt kaupungin ohjauksessa alueesta alustavia suunnitelmia.

Asukkailla oli mahdollisuus tutustua Savonkadun ympäristön osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS), sen tavoitteisiin sekä kolmeen alustavaan viitesuunnitelmaan Kerro kantasi -palvelussa 1.−21.6.2022. Suunnitelmavaihtoehdoista esiteltiin asemapiirustus, ilmasta otettu viistokuva ja havainnekuvat.

Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa uuden rakentamisen määrä oli yhtä suuri eli yhteensä noin 140 000 kerrosneliömetriä (k-m2). Toimitilojen osuus rakentamisesta oli noin 110 000120 000 k-m2 eli työpaikkoja suunnitellaan noin 9 00010 000 ihmiselle. Asumiseen varattu rakentamisen osuus oli noin 20 00030 000 k-m2eli asuntoja tulisi vähintään noin 800 asukkaalle. Alueen merkittävällä toimitilarakentamisella tuetaan modernien toimistotyöpaikkojen kysynnän täyttämistä Pasilan aseman vaikutusalueella.

Kyselyyn jätettiin 587 kommenttia. Palautteen antajat olivat perehtyneet aineistoon huolellisesti ja esittivät perusteltuja, hyviä näkökulmia suunnitteluperiaatteiden tueksi.

Syksyllä valmistellaan kaavaehdotusta

Tänä syksynä laadittavassa kaavaehdotuksessa pyritään huomioimaan sekä Kerro kantasi -kyselyssä että alueella järjestetyllä maastokävelyllä saadut kommentit muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Rakentamisen määrää ja sijoittumista tarkistetaan siten, että kallioita sekä niiltä avautuvia näkymälinjoja säilyisi mahdollisimman paljon.
  • Viheryhteyttä Saimaanpuistikosta Sähköttäjänpuistoon ei tukita rakentamisella eikä Saimaankadun varteen tule asuinrakennuksia.
  • Alppitalon tontille suunniteltavan uuden asuinrakennuksen sijoittelun ja suunnittelun osalta huomioidaan Alppitalon ja Karjalankatu 8:n välinen kallion vieressä kulkeva jalankulkuyhteys sekä liittyminen Alppilan vanhaan rakennuskantaan.
  • Suojellun Eläintarhan koulun ympärille jätetään riittävästi tilaa ja opetuspisteen säilymistä rakennuksessa tutkitaan.
  • Porvoonkadun päästä järjestetään mahdollisimman suora ja luonteva kävely- ja pyöräreitti Pasilan aseman ja Triplan suuntaan.

Kaavaehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle vuoden 2023 alkupuolella, jonka jälkeen ehdotus laitetaan julkisesti nähtäville (30 pv) ja siihen on mahdollisuus jättää muistutuksia.

Tarkistettu kaavaehdotus viedään uudestaan kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2024 alkupuolella, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä.

Paula Leiwo, arkkitehti
Savonkadun ympäristön kaavahankkeen vetäjä
Helsingin kaupunki, asemakaavoitus, kantakaupunki