10.3.2021 | Eelis Rytkönen

Savonkatua kehitetään satojen kaupunkilaisten toimesta monipuolisiin ja innovatiivisiin tietolähteisiin pohjaten

Savonkadun kehittäminen on ottanut alkuaskeleensa mittavalla vuorovaikutteisella datan keräyksellä. Erilaisten tutkimusten avulla haluamme ennustaa mahdollisimman hyvin minkälainen kokonaisuus alueella toimisi vuosisadankin päästä toiminnallisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi.  

Ehkä näkyvimpänä tietokartoituksena aloitimme tammikuussa alueen kehittämiseen liittyvät kyselyt ja katuhaastattelut. Kuukaudessa saatujen noin 1000 vastaajan vastauksia analysoidaan parhaillaan alueen suunnittelun lähtötiedoiksi. Näiden lisäksi kehitysryhmämme on mm. tutkinut alueen demografiaa tilastoista, tehnyt teknisiä kartoituksia, seurannut alueen markkinaa, tehnyt tutkimuksia kaupunkikuvallisesti, kartoittanut alueen ekologiaa sekä haastatellut mittavan määrän sidosryhmiä alueen asukkaista yrittäjiin ja kulttuurivaikuttajista kaupungin edustajiin. Vuorovaikutuksen tuloksia tuodaan nettisaitille savonkatukehittyy.fi kaupunkilaisille tutustuttaviksi, ensimmäisenä karttapohjaisen kyselytutkimuksen tulokset maaliskuun alkupuolella.

Ihmisvirtamittaukset laajojen kyselykartoitusten lisänä

Näiden metodien lisäksi osana vuorovaikutteista datan keräystä alamme maaliskuussa myös kartoittamaan, miten kaupunkilaiset Savonkadun alueella kulkevat, mitä kulkureittejä he käyttävät ja missä he erityisesti viettävät aikaa. Kumppanina ihmisvirtojen mittauksessa toimii suomalainen Hypercell Industries, jonka teknologian turvin kartoitetaan suosituimpia reittejä ja ajanviettopaikkoja sekä kausivaihteluita alueen käytössä. Kerätty data on anonyymia ja käytetty metodi GDPR:n mukainen.

Kaupunkilaisten huolissa on esiintynyt pelkoa siitä, että ihmisvirtamittauksen lukemia tulkittaisiin kuin matikkapiru MAOLia ja että kallioilla istuskelijoiden määrästä vedettäisiin suoria johtopäätöksiä esimerkiksi alueen kallioiden arvoon. Dataa ei kuitenkaan tulkita niin yksioikoisesti. Kerätty käyttödata tuo uuden näkökulman rikastaen kaikkea muuta tietoa, jota alueen kehittämisen lähtökohdaksi on kerätty haastatteluin, kyselyin sekä teknisin, ympäristöllisin ja kaupunkikuvallisin tutkimuksin.

Kuten käyttäjävirrat datalähteenä, myös käyttöarvo on yksi arvo luontoarvojen, maisema-arvojen, taloudellisten arvojen, sosiaalisten arvojen ja monien muiden arvojen joukossa. Toteutettava kartoitus lisää ymmärrystämme ja tuottaa alueen suunnittelun lähtökohdaksi kiinnostavia näkökulmia sekä ulottaa tutkimukset myös niihin, jotka eivät ajaltaan tai kiinnostukseltaan esimerkiksi kyselyihin vastaa.

Kaikki kerätyt tiedot analysoidaan ja niiden pohjalta tuotetaan vaihtoehtoja alueen suunnitelmiksi ammattitaitoisen kehityskonsortion toimesta yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Kaupunkilaisten antamat näkemykset siis tuottavat suunnitelmia yhdessä muiden datalähteiden kanssa. Näitä suunnitelmia kaupunkilaiset pääsevät kesän korvilla kommentoimaan ja jatkojalostamaan kanssamme. Pyrkimyksemme on kehittää Savonkadusta yhdessä eloisa pala Helsinkiä, jossa kaupunkilaiset viihtyvät mahdollisimman hyvin.

Vuorovaikutuksen tuloksia esitellään lyhyesti Uutta Kantakaupunkia -tapahtumassa 17.3.. Lähempänä kesää julkaistaan suunnitelmavaihtoehdot kommentoitaviksi. Suunnitelmat esitellään asukastilaisuudessa, jonka ajankohta tarkentuu, ja sen lisäksi suunnitteilla on myös maastokävely alueen esittelemiseksi kesällä.

Eelis Rytkönen, Kehityshippi, Tekniikan tohtori,
NCC

Tutustu karttakyselyn tuloksiin