24.5.2021 | Milla Nummikoski

Savonkadun ympäristöä kehitetään Alppilan hengen mukaisesti

Savonkadun ympäristön kehittäminen käynnistyi monipuolisella tiedonkeruulla ja eri osallistujatahojen näkemysten ja toiveiden esittämisellä alueen tulevaisuutta koskien. Asukastilaisuudessa 2.6. esitellään suunnittelun lähtökohtia, kehittämisen tavoitteita ja vuorovaikutuksen tuloksia.

Savonkadun ympäristön kehittäminen käynnistyi monipuolisella tiedonkeruulla ja eri osallistujatahojen näkemysten ja toiveiden esittämisellä alueen tulevaisuutta koskien. Asukkaiden vapaa ideointi mahdollistettiin ilman lukitsevia reunaehtoja, tavoitteita tai ajattelua ohjaavia suunnitelmia. Kaupungin lähtökohtana Savonkadun kehittämiselle on laaja asukasvuorovaikutus osana suunnittelua sekä alueen käytön ja kokemusten kartoittaminen suunnittelun pohjaksi.

Kaupungin aluekehittämishankkeissa erilaiset kyselytutkimukset ovat vakiintuneet käyttöön ja erityisesti verkkopohjaisesti toteutettuna tavoittaneet kaupunkilaisia laajalti. Kaupunkisuunnittelijalle tämä tarjoaa oivallisen tieto- ja ideapankin suunnittelun tueksi ja ratkaisujen perustelemiseksi. Toiveet ovat moniäänisiä, mutta itsessään arvokkaita, vaikkei jokaista toivetta sellaisenaan voidakaan toteuttaa.

Alueen asukkailta, työntekijöiltä, yrityksiltä ja alueella liikkuvilta kerätty tieto on ollut pitkälti yhtenevää kehittämisvarauksessa asetettujen suunnittelun reunaehtojen kanssa. Tavoitteellisesti uusi rakentaminen sijoittuu pääosin katujen varsille puistoalueiden säilyttämiseksi mahdollisimman laajoina ja samalla suojaten puistoja katumelulta. Palautteessa on myös korostunut kallioiden merkitys paikallisille sekä toive Alppilan henkeä jatkavasta rakentamisesta.

Ideoita toimivaan ja elämykselliseen ympäristöön

Kaavoittajien ja asukkaiden kokemukset miellyttävistä paikoista ja toisaalta itse Savonkadun katualueen nykyisestä luonteesta vastaavat samoin toisiaan. Asukkaiden esittämät ajatukset sisältävät lukuisia pieniä toteuttamiskelpoisia ideoita, jotka toisivat elämyksellisyyttä yhteiseen ympäristöön. Yleisiä alueita, erityisesti puistoympäristöä, voidaan kehittää asukkaiden toiveiden mukaisesti reitistöjä ja virkistysmahdollisuuksia parantaen.

Ilahduttavaa tiedonkeruuvaiheessa on ollut se, miten asukas- ja asiantuntijatiedon myötä kehittäjälle ja suunnittelijoille on muodostunut vahva kuva Alppilan hengestä ja tätä myötä myös tavoiteltavista ratkaisuista. Parhaimmillaan kehittämisessä tuetaan olemassa olevaa luonnetta vahvistamalla myönteisiä piirteitä ja tuomalla uusia, nimenomaan kyseiselle alueelle sovitettuja ratkaisuja ja palveluita.

Jatkuva vuorovaikutus ja katsaus kehittämisen lähtökohtiin

Vuorovaikutus hankkeessa on jatkuvaa, vaikkakin painottuu monivaiheisessa prosessissa jaksoihin, joissa on esiteltäväksi uutta suunnitelmamateriaalia ja mahdollisuus vaikuttaa jatkosuunnitteluun. Kattaviin lähtötietoihin perustuva suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja vaihtoehtoisia suunnitelmaluonnoksia voi kommentoida Kerro kantasi -palvelussa tavoitteellisesti vielä kuluvana vuonna.

Tätä ennen paketoimme kehittämisen aloitusvaiheen esittelemällä suunnittelun alueellisia lähtökohtia, kehittämisen tavoitteita sekä aloitusvaiheen tiedonkeruun koostetta asukastilaisuudessa keskiviikkona 2.6. klo 17. Tilaisuus järjestetään verkossa, osallistumislinkki löytyy tapahtuman tiedoista.

Tervetuloa kuulolle!

 

Milla Nummikoski, arkkitehti
Savonkadun ympäristön kaavahankkeen vetäjä
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö, asemakaavoitus

Savonkatukehittyy.fi