16.2.2021 | Jouni Kivirinne

Hiilineutraalin Savonkadun alueen energiajärjestelmä syntyy ja toimii vuorovaikutuksessa

Savonkadun alueen pääyhteistyökumppanina tuomme alueelle energiaratkaisuja ja -palveluja, jotka mahdollistavat alueen hiilineutraaliuden, kestävän energiankäytön ja arjen helppouden.

Ensimmäisen Savonkadun alueen kehittämiseen liittyvän kyselyn vastauksissa korostui kiinnostus kiertotalouteen, energiatehokkuuteen ja uusiin digitaalisiin ratkaisuihin. Nämä teemat ovat juuri niitä, joiden ympärille alueen energiapalvelut rakentuvat.

Energiavirtojen kierrätys ja rakennusten vuorovaikutteisuus on Savonkadun alueen energiajärjestelmän suunnittelun perusta. Alueella käytetään ensin yhdyskunnan synnyttämät hukkalämmöt ja kun ne loppuvat, otetaan käyttöön paikallisia ja alueellisia vähäpäästöisiä energialähteitä.

Energian kierrätys ja hukkalämpöjen hyödyntäminen tarkoittaa alueen toimijoille sitä, että he ovat sekä energian käyttäjiä että sen tuottajia jopa samanaikaisesti. Me Helenillä varmistamme, että energia kiertää ja on saatavilla siellä missä sitä tarvitaan kunakin ajanhetkenä, kesällä ja talvella. Toivotamme kaikki alueelle tulevat yritykset ja henkilöt tervetulleiksi vuorovaikutteiseen energiayhteisöön.

Valitsemme alueelle sopivimmat uuden energia-aikakauden teknologiat

Hiilineutraalin Savonkadun alueen mahdollistavat uuden energia-aikakauden teknologiat ovat kehitteillä ja valtaosin jo olemassa. Suunnittelutyössä optimoimme erilaisten ratkaisujen kokonaisuutta, jossa yhdistyy innovatiivisuus, uudet teknologiat ja taloudellisuus. Lämpöpumput, geo- ja aurinkoenergia eri muodoissaan ovat esimerkkejä mahdollisuuksista.

Savonkadun alueen energiaverkot toimivat alustana, joka mahdollistaa yhdyskunnan tuottamien hukkalämpöjen sekä paikallisten ja alueellisten energialähteiden hyödyntämisen. Joustavat verkostot antavat myös mahdollisuuden uusimpien teknologioiden käyttöönottoon. Energiaverkot takaavat toimitus- ja huoltovarmuuden.

Energiaa palveluna – Kerro, kuinka toivoisit energian näkyvän ja tuntuvan arjessasi

Haluamme tehdä alueen energia-asiat mahdollisimman helpoiksi ja vaivattomaksi. Siksi meille on tärkeää kuulla kaupunkilaisten ajatuksia ja toiveita elämää helpottavien energiapalveluihin liittyen. Haluamme myös kuulla, millaisia valintoja haluaisit tehdä arjessasi käyttämääsi energiaan liittyen, sekä siihen kuinka energian tulisi arjessasi näkyä.

Kannustan jokaista alueen kehityksestä kiinnostuneita henkilöitä ja yhteisöjä osallistumaan ja vaikuttamaan Savonkadun alueen muodostumiseen.

Meillä tavoitteena on luoda energiapalvelut, joiden läsnäoloa ei havaitse, ellei itse kukin yksilö näin halua. Haluamme tukea omilla toimillamme kaupunkiekologisia tavoitteita siten, että seuraavassa blogikirjoituksessa esille nostettavat seikat ovat mahdollista saavuttaa. Anni Järvitalo Nomajilta, ole hyvä.

Jouni Kivirinne
Business developperi
Helen

Savonkatukehittyy.fi